Wat doet de VvE?

Wonen in een groot complex als Lapis Lazuli met 207 appartementen vraagt om acceptatie en aanpassing. Tevens moet het voor iedereen duidelijk zijn waar men zich aan heeft te houden. Daarom is er regelgeving. Die regelgeving wordt niet door de VvE verzonnen of opgelegd, maar is vastgelegd in notariële akten, zoals het Splitsingsreglement en het Modelreglement. U heeft hetzij als eigenaar, hetzij als huurder getekend dat u zich zult houden aan dit reglement en het daaruit voortvloeiende Huishoudelijk reglement. Het is aan de VvE om te proberen dit reglement te verduidelijken en eventueel aan te vullen voor specifieke zaken die Lapis Lazuli betreffen. 
Het heeft geen zin om uw ongenoegen te uiten over het Modelreglement. Dat kan de VvE ook niet veranderen. U moet het zien als een vastgestelde wet.
Anders is het als u het niet eens bent met beslissingen van het bestuur van de VvE. Daartegen kunt u altijd in het verweer komen. Bijvoorbeeld door een email te sturen naar het bestuur, of door het kenbaar te maken in de Algemene Ledenvergadering.
De VvE is slechts het uitvoerend orgaan van de Algemene Ledenvergadering en de reglementen. De Algemene Ledenvergadering bepaalt uiteindelijk hoe het bestuur van de VvE dient te handelen. 
Het bestuur heeft natuurlijk wel mogelijkheden binnen de gestelde kaders zelfstandig te handelen.

Maar in alle gevallen geldt: we moeten met elkaar zo prettig mogelijk Wonen in Lapis!