Verhuur

Indien u (als eigenaar) voornemens bent uw appartement te gaan verhuren, bent u verplicht een zgn ‘Gebruikersverklaring‘ in te vullen.

Hierin verklaart de gebruiker/huurder dat hij zich aan bepaalde regels zal houden. De verklaring wordt door zowel de gebruiker/huurder als de eigenaar/verhuurder ondertekend.

U kunt hier de Gebruikersverklaring downloaden.

U dient de ingevulde en ondertekende verklaring op te sturen aan de secretaris van de VvE: secretaris@woneninlapis.nl