Verhuur

Indien u (als eigenaar) voornemens bent uw appartement te gaan verhuren, bent u verplicht een zgn ‘Gebruikersverklaring‘ in te vullen. Zie het citaat uit het Modelreglement 2017, hoofdstuk I. Het in gebruik geven door een Eigenaar van zijn PrivĂ©-gedeelte aan een Gebruiker.

Bent u huurder van een vrije sector woning of sociale huurwoning dan hoeft u zo’n verklaring NIET te ondertekenen.

In de gebruikersverklaring verklaart de gebruiker/huurder dat hij zich aan bepaalde regels zal houden. De verklaring wordt door zowel de gebruiker/huurder als de eigenaar/verhuurder ondertekend en volledig ingevuld. Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

U kunt hier de Gebruikersverklaring downloaden.

U dient de volledig ingevulde en ondertekende verklaring op te sturen aan de secretaris van de VvE: secretaris@woneninlapis.nl