Mail met Paul

Wilt u iets melden, vragen, opmerken, of heeft u een geweldig idee?
Paul is het centrale meldpunt voor alles wat Wonen in Lapis betreft.

Graag per email aan Paul: info@woneninlapis.nl


Ook als het de webmaster of iets technisch betreft, gaat het via Paul.
Hij zorgt voor verdere aflevering.