Roken

Als u rookt bent u niet te benijden. U wordt van alle kanten belemmerd om vrijelijk te genieten van uw rokertje.

Ook in ons complex geldt zo’n belemmering. Het is niet toegestaan om te roken in het gehele complex met uitzondering van uw eigen appartement. Ook in de binnentuin is het niet toegestaan omdat u al snel in contact komt met anderen. Zo voorkomen we ook dat de binnentuin vervuild raakt door weggeworpen peuken.

Geconstateerd is dat rokers voor de entrees gaan staan roken. Dat is geen welkome ontvangst voor mensen die niet roken. Bovendien worden peuken achtergelaten voor de entrees en in de plantperken. Dit is uiteraard hoogst onwenselijk. Bekeken gaat worden of het plaatsen van peukenbakken een oplossing kan bieden.

Wij hopen dat u hieraan wilt meewerken.

Nog beter: Stop met roken! Hier leest u meer informatie