ALV

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Stemmen op de Algemene Ledenvergadering

Op de Algemene Ledenvergadering gaat gestemd worden over belangrijke zaken. Op de Algemene Ledenvergadering zijn alleen eigenaren aanwezig en stemgerechtigd. De huurders worden vertegenwoordigd door hun eigenaren (eigenaar Luca woningen en eigenaar ASR woningen).

Verdeelsleutel
Heeft elke aanwezige één stem?
Nee. Daar is een verdeelsleutel voor. ASR heeft 50 woningen in bezit en heeft dus meer stemmen dan iemand met één woning. Een grotere woning heeft ook meer stemmen dan een kleine woning. Daartoe dient de verdeelsleutel. In uw koopovereenkomst staat precies welk deel u heeft gekocht van het complex Lapis Lazuli. Dat deel komt overeen met het aantal stemmen dat u heeft op de vergadering. Dat deel bepaalt ook het deel van de gezamenlijke kosten die u moet betalen.

Dus: verdeelsleutel = uw aantal stemmen = uw deel in de kosten

U heeft dus niet één stem, maar een aantal stemmen. Voor een bepaalde (ruime) woning is dat bijvoorbeeld 122. (Het kan ook bijv. 36 zijn voor een kleine woning).
Alle 94 eigendomswoningen in het complex hebben bij elkaar 7166 stemmen.

De eigenaar van de ASR woningen heeft 4334 stemmen, de eigenaar van de Luca woningen heeft 3250 stemmen, dan zijn er nog eigenaren van de commerciële ruimtes die 1047 stemmen hebben en tenslotte de eigenaren van de garageplaatsen die 1050 stemmen hebben.
Als u al die stemmen bij elkaar optelt, komt u op 16.847 stemmen.
En dat is weer terug te vinden in uw verkoopovereenkomst waar staat dat u (bijv.) 122/16.847 ste deel van het totale complex Lapis Lazuli heeft gekocht.

Kosten

De vele kosten die moeten worden gemaakt om Lapis Lazuli in goede staat te houden moeten worden verdeeld over alle gebruikers. Maar als u geen garageplaats heeft, hoeft u natuurlijk niet te betalen voor het onderhoud van andermans garageplaats. En de eigenaren van de commerciële ruimten hoeven ook niet te betalen voor het onderhoud aan uw woning (en andersom). Daarom is er voor elke kostenpost bekeken wie waarvoor moet betalen. En degene die betaalt, betaalt dat weer voor dat deel dat zijn verdeelsleutel aangeeft.

Als u meer wilt weten over deze interessante materie, leest u hier meer:
Uitgebreide uitleg