Commissies

De commissies zijn nog niet geheel ingevuld. Mogelijke commissies zouden kunnen zijn:

Huiskamercommissie
Voor de huiskamercommissie hebben zich een aantal vrijwilligers aangemeld. De eerste gesprekken zijn gevoerd. Over enkele weken komt de commissie met een voorstel voor het gebruik van de gezamenlijke huiskamer.

Feestcommissie
Dit heeft raakvlakken met de gezamenlijke huiskamer. We hebben een jonge vrijwilligster die studeert in de richting van evenementen. Wie weet wat hier uit voorkomt!

Tuincommissie
Een tuincommissie ligt misschien voor de hand, maar voorlopig wordt het onderhoud uitbesteed aan het bedrijf Schadeberg dat ook de aanleg heeft verzorgd.
Dit onderhoud houdt echter niet in het verwijderen van zwerfvuil, peuken, etc. Het zou fijn zijn als de tuinliefhebbers onder ons op hun ronde door de tuin, en passant deze zaken zouden meenemen en weggooien in de ‘vuilnisbak’.