Vorst en sneeuw

Gladheidsbestrijding

Bij gladheid ten gevolge van vorst wordt ter voorkoming van ongelukken zout gestrooid:
– bij de vier entrees A, B, C en D
– bij de entrees van fietsenstalling en scootmobielruimte tot aan de afvalcontainer
– in de binnentuin op de betonnen bestrating (algemeen grijze gedeelte)
   (bewoners dienen hun eigen entree en terras te strooien)
– op de galerijen van de 5e etage (de overige etages indien nodig)

Ook bij sneeuwval kan zout gestrooid worden ter voorkoming van gladheid. Bij hevige sneeuwval wordt de sneeuw weggeschoven zodat entrees, binnentuin en galerijen beloopbaar blijven.

De werkzaamheden worden op initiatief van bestuurslid Paul in principe door de huismeesters uitgevoerd, eventueel geassisteerd door op te roepen bewoners (via de buurtapp of anderszins).

In de werkkast in B staan:
– zakken strooizout
– 4 sneeuwschuivers
– 4 bezems

Let wel:
De werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd. Niemand kan er aanspraak op maken als de werkzaamheden onverhoopt niet zijn uitgevoerd. Zij of de VvE zijn/is ook niet aansprakelijk voor eventuele schade of ongelukken.