Garage

Veiligheid
In de garage rijden niet alleen auto’s, maar ook fietsers en er lopen voetgangers. Houd hier rekening mee. Let verder op de veiligheidsregels:

  • Volg de rijrichting
  • Rijd niet harder dan 10 km/uur
  • Maximale doorrijhoogte is 2.10 m
  • Wacht op het GROENE licht bij in- en uitrijden
  • Parkeer uw auto GEHEEL IN uw parkeervak

Het komt voor dat auto’s niet geheel in het parkeervak staan omdat er een fiets, motor of andere zaken staan. Dit is verboden. Alleen een auto mag in een parkeer worden gestald. Andere zaken dient u elders te stallen. Ook indien u een kleine auto heeft en uw auto én fiets passen in het vak, mag de fiets er niet staan. Dit staat beschreven in het Huishoudelijk reglement.

In het midden van de garage (tussen de rijen auto’s) bevindt zich een deur die in geval van brand toegang geeft naar het andere deel van de garage (indien de brandluiken zijn gesloten). Deze deur dient altijd toegankelijk te blijven aan beide zijden. Daar mag dus niets – ook niet tijdelijk – worden geplaatst.

De loopdeur
In de grote garagedeur bevindt zich een loopdeur waar voetgangers met of zonder fiets toegang hebben. Deze loopdeur is bedoeld als toegang met uw fiets naar alle bergingen. Vanuit de garage gaan de deuren naar de berginggangen automatisch (of met sleutelschakelaar) open.

Afstandsbediening
Een extra afstandsbediening bestellen is mogelijk. Houd wel de parkeergarage bereikbaar en toegankelijk.

De prijs van deze nieuwe afstandsbediening is € 30,-.

Bestellen via techniek@woneninlapis.nl
(De AB wordt geleverd met een extra batterij en wordt gekoppeld aan uw parkeerplek)

Voor noodgevallen/defecten heeft de VvE een aantal reserve afstandsbedieningen beschikbaar.

In de garage bevinden zich 80 gemarkeerde parkeerplaatsen. Al deze plaatsen zijn verkocht, hetzij aan appartement eigenaren, hetzij aan de verhuurorganisatie t.b.v. huurders.

Motorvoertuigen (auto’s, motoren, scooters) dienen geheel IN het eigen parkeervak te worden geparkeerd. Als u (half) buiten uw vak geparkeerd staat, is dat hinderlijk voor andere bestuurders en veroorzaakt grotere kans op schade.

Het is dus ook niet toegestaan om motoren, winkelwagens, materialen, enz. buiten de parkeervakken te plaatsen. Hierdoor kunnen de vrije toegang tot deuren en vluchtroutes worden belemmerd en er dient ten alle tijden een vrije vluchtweg te worden gewaarborgd.

Als hier een winkelwagen staat, kan de auto niet volledig in het parkeervak staan.
Deze motor belemmert een vrije vluchtweg.

Als iedereen zich aan de regels houdt, is het goed wonen in Lapis!