Balkons, gevels, voordeur

De architect van het complex heeft middels de gekozen materialen, kleuren, vormen en wijze van aanbrengen, een bepaalde uitstraling voor ogen gehad die wordt beschermd door het auteursrecht.
Daarom schrijven de splitsingsakte en het modelreglement voor dat niets aan de buitengevel (daar behoren de balkons ook bij) mag worden veranderd. U kunt dat ook lezen in het Huishoudelijk reglement.

Blijkbaar heeft vrijwel iedereen behoefte om vanwege het open karakter van het hekwerk rond de balkons meer privacy te creëren door er matten/schermen te plaatsen. Als iedereen andere materialen gaat gebruiken wordt het beeld dat de architect voor ogen had ernstig aangetast.

Om u tegemoet te komen, heeft het bestuur in de bestuursvergadering van 3 juni 2022, besloten dat alleen uniforme hekwerkbekleding conform onderstaande foto’s is toegestaan.

Hiertoe is besloten omdat deze vorm al door velen is toegepast, omdat het traliehekwerk (= buitenzijde gevel) onaangetast blijft en omdat het toch enigszins doorzichtig is.
Dus deze soort afscheiding is toegestaan, alle andere variaties NIET.

Bovenstaande foto: Balkonhek met kunstglas en klimophek

Wilt u uw balkon windvrij afschermen? Dat kan met een kunstglazen of
plexiglazen scherm. Dat is toegestaan mits:
– Het glas aan de achterzijde van het hekwerk wordt geplaatst
– Het glas niet aan de bovenzijde uitsteekt boven het hekwerk
– Het glas niet permanent of geschroefd wordt aan het hekwerk of muur
– Het glas dient gemakkelijk te demonteren zijn in geval van onderhoud
of schilderwerk
– Het glas mag geen gevaar opleveren bij breuk
– Het glas mag geen hinderlijk lawaai opleveren (bijv. klapperen door de
wind)
– Het glas dient helder en kleurloos te zijn

———-

Verder willen wij voorkomen dat de aanblik van de gevels wordt verstoord door een variatie aan aangehangen borden, bakken, schilderijen, naamplaten, nummerborden, vlaggenstokhouders, enz.

Voor alle duidelijkheid: Het is niet toegestaan om in/aan gevels te boren, lijmen of anderszins zaken te bevestigen.

Ter toelichting:
Hallen, trappen, gangen, huisdeuren, entrees, gevels, balkons, liften, garage, scootmobielruimte, fietsenstalling, gezamenlijke huiskamer en de tuin behoren tot ‘het algemeen gedeelte’. Om iets aan ‘het algemeen gedeelte’ te mogen veranderen, is toestemming van de VvE vereist. (zie Splitsingsakte en Modelreglement).

Daaruit volgt dat het niet is toegestaan om:
– Naamplaatjes of stickers te bevestigen op de brievenbussen
– Naamplaatjes of nummers te bevestigen op uw voordeur of op de gevel
naast uw voordeur (zie hieronder ‘Naamplaatjes’)
– Sleutelkastjes te bevestigen naast uw voordeur (zie pagina
‘Sleutelkastjes voor zorgbehoevende medebewoners’
– Op uw balkon afbeeldingen en plantenbakken aan de gevel te bevestigen
– Op uw balkon plantenbakken buiten het hekwerk te hangen (= ook
gevaar!)
– Zonwering aan te brengen zonder toestemming van de VvE

Indien u zulke zaken al wel heeft gedaan, verzoeken wij u deze te verwijderen en de schade (gaten in de muur) te herstellen.
Als u denkt dat datgene wat u aangebracht heeft of nog aan wil brengen, voor u noodzakelijk is, dient u dan een verzoek in bij de VvE (info@woneninlapis.nl)

Naamplaatjes
Het is toegestaan om een uniforme naamplaathouder met verwisselbare naamplaat naast de huisdeur onder het huisnummer te laten aanbrengen (zie foto hieronder). Deze aluminium naamplaathouder dient bij het bestuur te worden besteld (bestelformulier naamplaat) en door het bestuur te worden aangebracht. De kosten voor de naamplaathouder (plm € 20,-) en naamplaat (plm € 7,50) zijn voor de bewoner. Bij verhuizing blijft de naamplaathouder aan de muur bevestigd en mag niet worden verwijderd. Het naamplaatje kan er worden uitgeschoven en mag u meenemen.

Zie ook de pagina Brandveiligheid