Balkons, gevels, voordeur

De architect van het complex heeft middels de gekozen materialen, kleuren, vormen en wijze van aanbrengen, een bepaalde uitstraling voor ogen gehad die wordt beschermd door het auteursrecht.
Daarom schrijven de splitsingsakte en het modelreglement voor dat niets aan de buitengevel (daar behoren de balkons ook bij) mag worden veranderd.

Blijkbaar heeft vrijwel iedereen behoefte om vanwege het open karakter van het hekwerk rond de balkons meer privacy te creƫren door er matten/schermen te plaatsen. Als iedereen andere materialen gaat gebruiken wordt het beeld dat de architect voor ogen had ernstig aangetast.

Om u tegemoet te komen, heeft het bestuur in de bestuursvergadering van 3 juni 2022, vooruitlopend op het huishoudelijk reglement, besloten dat alleen uniforme hekwerkbekleding conform onderstaande foto’s is toegestaan.

Hiertoe is besloten omdat deze vorm al door velen is toegepast, omdat het traliehekwerk (= buitenzijde gevel) onaangetast blijft en omdat het toch enigszins doorzichtig is.

Verder willen wij voorkomen dat de aanblik van de gevels wordt verstoord door een variatie aan aangehangen borden, bakken, schilderijen, naamplaten, nummerborden, enz.

Voor alle duidelijkheid: Het is niet toegestaan om in/aan gevels te boren, lijmen of anderszins zaken te bevestigen.

Ter toelichting:
Hallen, trappen, gangen, huisdeuren, entrees, gevels, balkons, liften, garage, scootmobielruimte, fietsenstalling, gezamenlijke huiskamer en de tuin behoren tot ‘het algemeen gedeelte’. Om iets aan ‘het algemeen gedeelte’ te mogen veranderen, is toestemming van de VvE vereist. (zie Splitsingsakte en Modelreglement).

Daaruit volgt dat het niet is toegestaan om:
– Naamplaatjes of stickers te bevestigen op de brievenbussen
– Naamplaatjes of nummers te bevestigen op de gevel naast uw voordeur
– Op uw balkon afbeeldingen en plantenbakken aan de gevel te bevestigen
– Op uw balkon plantenbakken buiten het hekwerk te hangen (= ook
gevaar!)
– Zonwering aan te brengen zonder toestemming van de VvE

Indien u zulke zaken al wel heeft gedaan, verzoeken wij u deze te verwijderen en de schade (gaten in de muur) te herstellen.
Als u denkt dat datgene wat u aangebracht heeft of nog aan wil brengen, voor u noodzakelijk is, dient u dan een verzoek in bij de VvE (info@woneninlapis.nl)

Wat wel is toegestaan:
Is het bevestigen van een naamplaatje op uw voordeur met behulp van plakstrips. Bij vertrek dient u het naamplaatje weer te verwijderen en de eventuele verfschade te (laten) herstellen.

Zie ook de pagina Brandveiligheid