Huisdieren

U houdt natuurlijk heel veel van uw huisdier.
Maar besef dat uw lieve huisdier een last kan zijn voor een ander.
Veel mensen houden er helemaal niet van wanneer een hond of kat in hun buurt komt. En wellicht kunt u zich voorstellen dat het geblaf ook voor veel hinder zorgt. Wanneer een hond blaft in onze binnentuin, klinkt dat veel luider doordat galm en echo het geluid versterkt.

Het spreekt voor zich dat uitwerpselen van uw dier niet in het complex thuis horen (dat is overigens al wel voorgekomen zonder de aanwezigheid van de eigenaar).

     


Tekst uit huishoudelijk reglement:
6. Huisdieren
6.1 De eigenaars zijn verplicht te voorkomen dat hun huisdieren schade veroorzaken aan het gebouw, (ook om en nabij de gevels) alsmede schade berokkenen en/of overlast bezorgen aan personen die zich in het gebouw of op het omliggende terrein bevinden. Mocht door deze huisdieren verontreiniging in de gemeenschappelijke ruimten plaatsvinden, dan is de eigenaar van het betreffende dier verplicht de verontreiniging onmiddellijk te verwijderen. Overigens geldt hetzelfde
als hierna bedoeld onder artikel 7.6.
6.2 In de gemeenschappelijke gedeelten dienen huisdieren te allen tijde aangelijnd te zijn.
6.3 Indien een huisdier herhaaldelijk overlast veroorzaakt en de overlast na waarschuwing toch voortduurt, kan de eigenaar verplicht worden het huisdier elders buiten het wooncomplex onder te brengen.