De afleverset

De afleverset zorgt voor uw warme water:
– Warm water voor douche en keuken (warm tapwater)
– Warm water voor de vloerverwarming

Er wordt water van plm 200 meter diepte uit de grond gepompt. Dat water is ongeveer 12 graden C. Dat water wordt in de technische ruimte van de Duurzame Ring (naast de garage ingang) opgewerkt tot:
– warm tapwater van plm 60 graden C
– warm water voor de vloerverwarming

Deze twee soorten water komen uw woning in en komen bovenin de afleverset. Aan de onderzijde van de afleverset komen die twee watersoorten en weer uit om door u gebruikt te worden.
In de afleverset wordt de door u gebruikte warmte gemeten (in gigajoules) voor beide watersoorten. Op twee meters kunt u de standen aflezen als u het rechter zwarte ronde knopje indrukt.