Privacyverklaring

In deze Privacy verklaring willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw gegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met gegevens. Vereniging van Eigenaren Lapis Lazuli houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Op deze website worden geen persoonsgegevens van leden vastgelegd.

Verkregen gegevens uit aan de vereniging gericht emailverkeer wordt slechts gebruikt om de emailcorrespondentie mogelijk te maken. Er worden geen gegevensbestanden aangelegd.